Formularz rejestracyjnywróć do strony głównej

Wyrażam chęć uczestniczenia w Festiwalu NTiS na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 2017 oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz.U nr 133 poz.883) tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych na potrzeby organizacji wydarzenia bez udostępniania ich podmiotom zewnętrznym.
Jestem zainteresowany otrzymywaniem informacji dotyczących innych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi wydarzeń oraz procesu rekrutacji na studia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).