Program aktywnościwróć do strony głównej

ZESPÓŁ LABORATORIÓW POD NAZWĄ HUMANLAB

 1. Warsztaty w Uczelnianym Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów (rozwija się opis po kliknięciu: Zapoznanie uczestników z metodami pomiarów stanu siatkówki oka (fotografowanie dna oka przy pomocy funduskamery), czynności ucha (ocena progu słyszenia metodą audiometryczną) i receptorów skóry (badanie progu czucia temperatury, bólu i wibracji). Chętni mogą poddać się wymienionym badaniom. Ponadto będzie udostępniona możliwość oceny stanu kośćca metodą ultrasonograficzną z palców dłoni. Wszystkie badania są nieinwazyjne i nie ma medycznych przeciwskazań do ich wykonywania.
  Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów – CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 01.13, godz.: 12:00 – 14:00. (Max 20 osób)
 1. Nauka udzielania pierwszej pomocy (Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy.)
  Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych, CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 00.19, godz. 11:00-12:00. (max 20 osób)
 1. Pokaz sprzętu do transportu medycznego (Pokaz sprzętu do transportu medycznego, techniki oraz podstawy transportowania poszkodowanych.)
  Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych – CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 00.20, godz.: 12:00-13:00

ZESPÓŁ LABORATORIÓW POD NAZWĄ HUMANLAB

 1. Zwiedzanie Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej – Zaprezentowanie nowoczesnych sal dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć z zakresu biologii molekularnej oraz specjalistycznej pracowni hodowli komórkowych. –
  Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej, ul. Żeligowskiego 7/9, 10:00-11:00
 1. Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej – Przedstawienie zalet oraz ograniczeń mikroskopii wirtualnej. Kreowanie i wykorzystanie bazy danych preparatów patomorfologicznych.
  Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej, CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 1.33, godz.: 9:00-10:00

ZESPÓŁ LABORATORIÓW POD NAZWĄ HUMANLAB

Warsztaty w Uczelnianym Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów (Zapoznanie uczestników z metodami pomiarów stanu siatkówki oka (fotografowanie dna oka przy pomocy funduskamery), czynności ucha (ocena progu słyszenia metodą audiometryczną) i receptorów skóry (badanie progu czucia temperatury, bólu i wibracji). Chętni mogą poddać się wymienionym badaniom. Ponadto będzie udostępniona mozliwość oceny stanu kośćca metodą ultrasonograficzną z palców dłoni. Wszystkie badania są nieinwazyjne i nie ma medycznych przeciwskazań do ich wykonywania.)

Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów – CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 01.13, godz.: 9:00-11:00. (max 20 osób)

ZESPÓŁ LABORATORIÓW POD NAZWĄ HUMANLAB

 1. Badanie ciśnienia – (Pomiar metodą nieinwazyjną ciśnienia centralnego u osób chętnych (powyżej 16 roku życia), biorących udział w festiwalu. Pomiar będzie wykonywany przy użyciu nowoczesnego aparatu SphygmoCore, który jest na wyposażeniu Laboratorium. Ciśnienie centralne mierzone jest nieinwazyjnie metodą tonometrii aplanacyjnej i umożliwia ocenę wysokości ciśnienia tętniczego utrzymywanego w aorcie poprzez pracę lewej komory serca. Pomiar ciśnienia tętniczego na tętnicy ramieniowej, klasyczną metodą osłuchową nie daje takich możliwości.)
  Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego, CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 1.26, godz.: 10:00 – 15:00
 1. Zwiedzanie Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych wraz z pokazem druku 3D – (Przybliżenie zwiedzającym nowych technologii i metod badań z pogranicza różnych dyscyplin naukowych.).
  CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 00.07 (I p.), godz.: 10:00 – 14:00 (max 80 osób, 10 osób co 30 min. – 10:00 – 10:30; 10:30 – 11:00; 11:00 – 11:30; 11:30 – 12:00; 12:00 – 12:30; 12:30 – 13:00; 13:00 – 13:30; 13:30 – 14:00)
 1. Zwiedzanie Uczelnianego Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii – (Przybliżenie zwiedzającym nowych metod nauczania z wykorzystaniem stanowisk symulacyjnych.)
  Uczelniane Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii, CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 00.15, godz.: 10:00-14:00 (max 60 osób, 10 osób co 30 minut: 11:00 – 11:30; 11:30 – 12:00; 12:00 – 12:30; 12:30 – 13:00; 13:00 – 13:30; 13:30 – 14:00)

 

UMED INNOWACYJNY OD ZAWSZE
Strefa Wiedzy i Innowacji – ul. Muszyńskiego 2, patio, I piętro

8.45-9.00 rozpoczęcie Bartłomiej Grobelski – Dyrektor CIiTT i Joanna Milczarek – Dyrektor Biura Promocji
9.00-9.30 – „Indywidualne implanty w chirurgii szczękowo-twarzowej” – prof. Marcin Kozakiewicz
9.35-10.05 – „Bezpieczeństwo Reaktorów Jądrowych” – prof. Bolesław Karwowski
10.10- 10.40 – „Do czego służy innowacyjna psychodermatologia” – prof. Anna Zalewska-Janowska
11.00-11.15 „Portfel Wynalazków” – Wioleta Wudkowska
11.15-11.30 – „Komercjalizacja tablic tyflograficznych Piramidy Zdrowego Żywienia” –      dr Magdalena Wrzesińska
11.35-11.50 – „Ronzo” –  Jacek Janicki
11.50-12.00 „my Hydro” –  Magdalena Owczarek, Ewelina Fabiańczyk
12.05-12.35 – „Współpraca z UM w Łodzi procentuje – od małych projektów do szerszej współpracy” –  Przemek Nowakowski
12.40-13.10 SmartupLab
13.15–13.45 Rozstrzygnięcie konkursu:  „Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji”  – Bartłomiej Grobelski – Dyrektor CIiTT i Joanna Milczarek – Dyrektor Biura Promocji

ZESPÓŁ LABORATORIÓW POD NAZWĄ HUMANLAB

 1. Badania spirometryczne i na bieżni – wykonanie analizy ruchu – (Prezentacja możliwości sprzętu Laboratorium. Przybliżenie zagadnienia badań spirometrycznych układu oddechowego oraz analizy ruchu tzw. analizy statyczno-dynamicznej.)
  Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka – DynamoLab, CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 01.57, 10:00 – 14:00 max 16 (1 osoba co 15 minut: 10:00-10:15; 10:15-10:30; 10:30-10:45; 10:45-11:00; 11:00-11:15; 11:15-11:30; 11:30-11:45; 11:45-12:00; 12:00-12:15; 12:15-12:30; 12:30-12:45; 12:45-13:00; 13:15-13:30; 13:30-13:45; 13:45-14:00)
 1. Pokaz skanowania i możliwości pomiarów antropometrycznych w oparciu o skany 3D – Zapoznanie z metodą działania skanera 3D i techniką uzyskiwania skanów 3D całego ciała. Omówienie możliwości wykorzystania skanowania ciała pacjentów w medycynie.
  Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej, CDUM bud. A2, ul. Pomorska 251, sala 1.40, godz.: 11:30-12:30 (I tura – max 20 osób), 13:00-14:00 (II tura – max 20 osób)